IX Premi Literari de Teatre Breu INICIA'T 2016

•Atenció: s'obre en una nova finestra.• •PDF••Imprimeix••Correu electrònic•

•Escrit per Jaume Arqué• ••dimarts•, 28 de •juny• de 2016 23:36•

ACTA DE LA REUNIÓ DEL JURAT  DEL

IX PREMI LITERARI DE TEATRE BREU INICIA’T 2016

 

Reunit el jurat compost per les senyores Felicitat Comas, Àngels Domingo, Olga Galvany i Cati Teixidó i els senyors Josep Maria Balaguer, Josep Maria Llagostera i Joan Puche i el señor Jaume Arqué, actuant de secretari sense vot,  van decidir:

 

En primer lloc, manifesto que es van rebre 13 exemplars que complien els requisits establerts a les bases del concurs.

  Tot seguit es va acordar procedir a una primera eliminació de les obres que optaven al premi i que per la seva poca qualitat no calia tenir-les en compte.

   Es van eliminar nou textos, quedant per accedir al títol, els següents títols: El pis del pare, Bogaderies Iqbal, Minotaure i Tot és mentida.

  Va seguir l’ eliminació d’obres i les dues següents van ser: Tot és mentida i Bogaderies Iqbal.   

   Va continuar el debat per decidir l’obra guanyadora i per últim el jurat va decidir que l’obra guanyadora del 9è IX  Premi Ciutat de Badalona INICIA’T 2016, el text amb el títol de EL PIS DEL PARE, i oberta la plica va resultar que l’autor es Roger Simeon Freixas, domiciliat al carrer Dr. Arana, 23, de Tordera 08490.

 

Badalona, 24 de Maig de 2016.

     

   

FA CINQUANTA ANYS ...I CENT TAMBÉ

•Atenció: s'obre en una nova finestra.• •PDF••Imprimeix••Correu electrònic•

•Escrit per Jaume Arqué• ••dijous•, 9 de •juny• de 2016 09:06•

FA CINQUANTA ANYS... I CENT TAMBÉ

 

 De l’1 al 30 de juny de 1966

 

05/06/1966. MUSEU MUNICIPAL. Concert a la sala d’actes a càrrec de la Rondalla Cultural de Badalona, composta de guitarra, laúd i bandurria, dirigida per Domingo Puig.

 

07/06/1966 – MUSEU MUNICIPAL. Organitzat pel Departament de Cultura de l’Ajuntament badaloní, l’eminent soprano Eulàlia Gil acompanyada al piano per la professora Maria Teresa Balcells.

 

10/06/1966 – CINE-TEATRO ZORRILLA. En doble sessió, la companyia de Teatro Cómico Catalán de l’actor Pau Garsaball va representar JA TENIM 600, un text de Joaquim Muntañola amb direcció de Francisco Diaz i amb la primera actriu Mercè Bruquetes.

 

11/06/1966 – CASINO DE BADALONA. Els poetes badalonins Coloma Lleal i Joan Argenté van donar a conèixer la seva obra poètica en una lectura que va ser molt reconeguda.

 

Després d’una llarga malaltia, va morir quant encara tenia molt per demostrar en el món del teatre, l’actor JOSÉ MARCO PAREJA. Ell, sempre en el món teatral, va ser l’ànima de l’Oratorio Festivo Salesiano, va formar part de les companyia de l’Enric Borràs,  del Teatre Íntim, va reconvertir el teatre al Centre P. Sant Josep i va actuar al costat de dels grans actors de l’escena espanyola dels anys 40 i 50.  

 

17/06/1966 – MUSEU MUNICIPAL. Com a guanyador del III Concurs Eduard Bocquet – Premi Ciutat de Badalona va actuar en una selecta sessió de concert el violinista Rubén Antón.

 

19/06/1966 – ORFEÓ BADALONÍ (COR DE MARINA). Concert dedicat als socis, familiars i simpatitzants per les seccions Cor de Cambra i Secció Infantil, amb direcció de Josep Maria Guillem.

  CASINO DE BADALONA. Actuació de l’elenc del Teatre Experimental Català, que va representar EL GENERAL de Baltasar Porcel i ACOMPANYO QUALSEVOL COSA de Manuel de Pedrolo.

 

...I CENT TAMBÉ

 

Gent Nova  Núm. 757    3 de juny de 1916

TEATRE ZORRILLA.

—ESCOLLIDES FUNCiONS DE MODA. —Per dimecres vinent dIa 7 de l'actual, s’anuncia una funció teatral en aquest teatre, representant-se per la companyia Torres Castillo les notables comèdies DE PESCA (1 acte, den Pau Parellada) i LOS GANSOS DEL CAPITOLIO (3 actes, den Emilio Maria i Domingo Santoval).

 

Gent Nova.  Núm. 758  10 de juny de 1916

TEATRE ZORRILLA.

— Escollides funcions de Moda.—El dimecres día 14 de l'actual hi haurá una funció teatral en aquet teatre a cárreg de la companyía Torres-Castillo representant-se  les  boniques  comedies MAÑANA DE SOL  (un acte)   i

ANGELUS (tres actes).

 

Gent Nova.  Núm. 759   17 de juny de 1916

De Teatre

TEATRE ZORRILLA.

—DE PESCA i Los GANSOS DEL CAPITOLIO Aquestes foren les obres representades en l'es mentat teatre, dimecres de la passada setmana. El dialec De Pesca sencill i bonic meresqué una pobre interpretació per part de la Srta. París i el Sr. Quintanilla. LOS GANSOS DEL CAPITOLIO fou la debacle de la companyía Torres-Castillo que quedá a l'altura del betum; alló era lo que en castellá s'en diu un herradero: ni direcció escénica, ni presentació, ni saber-se el paper els actors, es dir, un garbuix. Seguint aquesta pauta no té rés d'estrany que el públic, no asisteixi al teatre, entre aburrir-se o anar-se'n a dormir, el públic es decideix per lo darrer i casi, casi, que no está mancat de raó; i es de doldre que no's pugui fer art, que no's pugui trovar la manera de sostenir una temporada de teatre a Badalona, pero de teatre s'enten, no de Melles com are perque si te d'esser una temporada com l'actual mes val plegar i aixís hi guanyará l'art i l'empresa.

MAÑANA DE SOL i EL ANGELUS.  Mañana de Sol dels germans Quintero, es un dialec deliciós que ens feu passar uns curts instants ben agradosos, essent interpretat amb justesa pel Sr. Torres i la Sra. Castillo. El Angelus de N'Eusebi Blasco es una obra molt antiga ja representada algunes vegades a nostra ciutat en aquells temps que en Labastida i en Nieto tenien la virtut de fer-nos enternir cada diumenge; aixó en relleva de parlar-ne amb extensió; no obstant pot dir-se que's una obra que com el bon vi ranci mai vé malament beure'n una copeta, i no's pot negar que El Angelus es una copeta bastant aceptable. Els actors per primera vegada es feren merei xedors de l'aplaudiment del públic i lo que son les coses, el públic no els aplaudí per lo que's mereixien. Es distingiren notablement les Sres. Castillo i Mata i el Sr. Torres; els demés secundaren a la bona interpretació de l'obra, a lo qual no hi esta ven] acostumats amb aquesta companyía.   A. S.

 

TEATRE D'INFANTS.

—Amb el titól Sortint sí`estudis hem rebut una bonica comedieta original den Lluis Millá, propia per Teatre d'Infants. Aquest festiu autor en dita obreta hi ha posat tota cura, resultant un dialec apropiat al objecte a que va destinada, essent el llenguatge correcte i pintoresc i de una caient ben moral. Els editors barcelonins senyors Millá i Piñol, estimant la necessitat de fomentar el Teatre d'infants se proposen publicar una serie de comedies d'aquest genere, iniciativa ben digne d'aplaudiment.

 

Gent Nova  Núm. 760   24 de juny de 1916

 DONATIU.

—La Companyía Terradas-Casas de aquesta ciutat ha contrlbuit amb 25 pessetes a la sotscripció oberta per aixecar un bust al Park de Barcelona al gran actor catalá N'Iscle Soler.

                    Recopilat per Jaume Arqué i Ferrer 

 

   

FA CINQUANTA ANYS ...I CENT TAMBÉ

•Atenció: s'obre en una nova finestra.• •PDF••Imprimeix••Correu electrònic•

•Escrit per Jaume Arqué• ••dimarts•, 3 de •maig• de 2016 21:52•

FA CINQUANTA ANYS … I CENT TAMBÉ

 

De l’1 al 31 de maig de 1966.

 

07/05/1966 – TEATRE ZORRILLA. Nova unió d’actors badalonins que dirigits per Antoni Martinez i Josep Viñallonga, van representar BRIGADA 21.  Aquesta representació va ser l’última obra de teatre representada per actors badalonins, abans d’iniciar-se una rehabilitació al Teatre Zorrilla.

  ESCOLES SALESIANES. També Oleguer Solà, veí de l’escola, va iniciar la seva col·laboració amb l’elenc de l’entitat amb la representació de LA CLAU de Noël Clarasó.

  MUSEU MUNICIPAL. Concert matinal de sardanes a càrrec de la cobla LA PRINCIPAL DE BADALONA.

 

14/05/1966 – MUSEU MUNICIPAL. Concert a càrrec del violinista greg Byron Colasbis i del pianista de la mateixa nacionalitat Yanis Papadopoulos, acompanyats per l’Orquestra de Cambra de Badalona.

 

15/05/1966.-CENTRE P. SANT JOSEP. Una nova realització del Raylle Festival, amb el títol de LES AVENTURES D’UN RALLY A LA XINA, amb l’actuació imprevista i desinteressada de Guillem d’ Efak.

  CASINO DE BADALONA. Esdeveniment musical a la nostra ciutat  amb l’actuació de la CORAL SANT JORDI, dirigida pel mestre Oriol Martorell, amb un programa de música renaixentista, popular  i negra espiritual.

 

18/05/1966 – MUSEU MUNICIPAL. El Departament de Cultura de l’Ajuntament va organitzar el concert de la pianista ALICIA LARROCHA de l’inoblidable músic Enric Granados.  

 

22/05/1966.-CENTRE P. SANT JOSEP. La nova formació juvenil del Centre, va representar LA FAMILIA RENIU ESTIUEJA, amb Josep Mir com a director.

  ORFEÓ BADALONÍ (COR DE MARINA). Actuació del cantant mallorquí GUILLEM D’EFAK, en una vetllada que va entusiasmar al públic.

 

29/05/1966.-CENTRE P. SANT JOSEP. Novament va ser una obra d’Alfonso Paso, VAMOS A CONTAR MENTIRAS, la que va representar el quadre escènic del Centre, amb la col·laboració de Joaquim Grífol com actor.

... i cent també

Gent Nova, Núm. 753   6 de maig de 1916

COMPANYÍA TERRADAS-CASAS.

Aquet aplec de joves aficionats está preparant una solemnitat teatral, comptant amb el valiós concurs de l'eminent actor, fill d'aquesta ciutat, N'Enric Borrás, qui vol donar una prova de consideració i estima als elements de la Companyia Terradas-Casas prenent part a dit acte. La funció tindrá IIoc en un deis teatres de aquesta ciutat a mitjans del present mes. Es de preveure que'l  públic badaloní sabrá correspondre degudament als esforços de la Companyía Terradas-Casas, que sempre tant sha desvetllat per a l'art teatral, ja que's deu principalment als seus elements a que Badalona no estigui en absolut sense teatre, com també hagim pogut admirar ben interpretades les millors produccions teatrals catalanes durant aquets darrers anys. En edicions vinentes anunciarem l'obra i el teatre ont se representará.

 CENTRE BADALONi.

Demá a la tarda es representará en el teatre d'aquesta entitat TITELLES!, comedia en quatre actes de En Pere Wolff, traduída a l'escena catalana per él nostre company en la premsa En Marc Giró Rós.

 

Gent Nova, Núm. 754   13 de maig de 1916

 TeatreS

CENTRE BADALONI.

Companyía Terradas Casas.—TITELLES!,  comedia d'En Pere Wolf, adaptada a l'escena catalana per En Marc Giró i Ros.

De les moltes vegades en que la nostra ignoscenta afició al conreu de la crítica teatral, ens ha portat a borrenejar quartilles per ésser transcrites amb Iletres de motllo, promovent aixís, ditsia de pas, una malaguanyada aplicació del gloriós invent de Gutenberg, mai haviem sofert l'encongiment d'ara, en que devem ocupar-nos de la estrena de TITELLES!, adaptació catalana de Les marionettes, la celebrada comedia de Pere Wolf, deguda al nostre estimat company, En Marc Giró i Ros.

Es compendrá el nostre embarrác en aquesta tasca, senyalada a nosaltres amb més benevolen ca que acert, per la amable direcció de GENT NOVA, si's comenca per tenir en compte l'amistat que existeix entre En Giró i el que sotscriu la present crónica, car l'afecte que's dedueix naturalment d'aquesta relació, podrá suposar-se motiu de prejudici; peró sería aixó, encara, poca cosa, tota vegada que per a contrarrestar semblant suspica cia, hi cap justament una invocació a la nostra sinceritat característica. El motiu essencial del torbament aludit, está en la nostra insuficiencia, augmentada considerablement per la deserció que hem fet, ja de temps, de les files formades pels aficionats al conreu de les nostres Iletres.

Valguin, doncs, les precedents mines per a tranquilitat nostra i satisfacció de qui ens honori Ilegint-nos, i passem a comentar la comedia TITELLES!

Marcela, noia orfe, educada pel seu oncle Santiago Raventós, en un ambient de virtut i senzillesa, es casa amb en Rogér de Capcentelles, con corrent la circumstancia remarcable de que, en aquesta unió,—unió des del punt de vista legal no hi ha la convergencia que precisa en tot matrimoni, per a que no fagi sentit-se com a insoportable jou. I no hi ha convergencia, per qué no hi ha afecte recíproc, per que el de Capcentelles creu que Marcela s'ha casat amb ell única i exclussivament per a engalanar-se amb el séu marquesat. Aixió no és cert, per que Marcela estima a Roger desinteressadament; l'estima amb aquella candorositat excelsa de les ánimes humils i senzilles; Ii professa un afecte intens, però de manifestació plácida, sense, vehemencies provinents de passió dubtosa, tal com correspón a un ánima suau i ben templada per la virtut. Peró en la societat a que Roger perteneix, Marcela constitueix un cas insólit, car allí la virtut no és pas interpretada tan rectament, que bon troc se n'hi falta, ni practicada amb tanta austeritat com la novella esposa, que, als ulls d'aquell «gran món», del gran món del de Capcentelles, és una criatura vulgar, ridiculament camperola. Roger, doncs, incapacitat per a compendre el valer de la seva muller, capgira la intenció promotora de totes les seves accions, descobrint, segons ell, a travers d'aquestes, res més que hipocresía, senzillesa fingida, afectació de virtut; i per aixó, i per aquel! prejudici sobre la intenció de Marcela de casar s'hi per afany mesquí, la desprecía i Ii diu secament, crudelment, que no la estima, i que no l'ha estimada mai i que ni l'estimará tampoc.

I al veure ella l’enderrocament del bell edifici de la seva felicitat, plora i s'agita, i en aquesta hora anguniosa Ii sugereix una idea obsessionant: —«Jo dec ésser felica, sía com sía!»—es diu a si mateixa, amb tó enérgic, com si volgués promoure una eficac autosugestió.

 Aixís s'acaba el primer acte, que deixa una forta emoció, per ésser l'anunciat claríssim d'un drama molt intens.

 

I novament torna a alcar-se el teló i ens trovém en plena festa, a casa en Frederic Junceda.

 L’acte está constituit per escenes d'un color viu, animadíssimes, amb sonores rialles de dames, i paraules galants de cavallers; és una exposició de elegancies i sobtileses i amb remoreig de sedes i fulgor de joies; peró, després d'admirar-se els ulls pel bessar de llum, per les cares i els vestits bonics, l’ánima sent una impressió repulsiva per que veu que alló és la cobertora daurada duna asquerosa corrupció. L’acte aquest expressa sincerament les concupiscences i banalitats en que viu certa mena de gent, i per ell s'alcanca la valor sarcástica del títol de la obra. TITELLES!: Una vegada vist el segón acte, no és un nom inofensiu que fa somriure per que evoca les gracioses figures dels inerts i diminuts comediants de fusta, que en la nostra infantesa ens feien batre les mans d'alegría; sinó que és una exclamació de repudi, una interjecció de fastic, una adjectivació dura que sembla precedir a un gest agressiu, de persona ofesa en el séu pudor i en la seva dignitat.

I en aquest ambient corrupte, de pecat, de inconsciencia, en aquesta comunió de gent liviana, hem de veur'hi a Marcela, per la causa de la qual, ja sentím un interés profond. I mentres no véiem a ella, ens preguntém amb una curiositat infantil, com se portará, influenciada per aquella atmósfera viciada; com ho fará per a no ofegar-s`hi. Temém que Marcela, la de la austeritat quákera, entre mig d'aquella gent se sentirá transportada als inferns.

Peró no és aixís. Marcela ja és un'altra. Se porta de conformitat amb el medi ambient. Ha sofert una transformació extraordinaria. Ja no té aquell aspecte de «víctima resignada» que tant irritava al séu marit; i sab ja rebre les floretes que li tiren els homes galants, amb un somriure amable. I encara hi ha més: hi ha l'insinuació inequívoca d'un amor ilegal en vers ella. I és en aquesta ocasió que el marit s'adona, de la seva muller; no per gelosía, sinó per que comenca a sentir-se atret per ella. L'admiració dels altres per Marcela, ha posat de relleu, devant deis séus ulls, les qualitats atraients de la mateixa. El pobre titella de Roger, necessita que li fagin veure lo que ell hauría tingut d'admirar primer que tothom. El de Capcentelles s'acosta amablement a la seva esposa; peró ella sab correspondre-hi amb gest un bon xic desdenyós. I ell, allavors, no pot de menys que deplorar que la seva muller sía esquerpa.

Graciosa psicología. Mentres Marcela sigué humil i mansa, mentres demostrava anhel d'arredossar-se an ell, en Roger la despreciava. Ara que aparenta cert desprendiment, l'aversió del marit va tornant-se en afecte.

I ens trovém, en el tercer acte, en que Roger de Capcentelles ja está enamorat de la seva muller, que l'atrau irresistiblement. Peró mentres Roger vol apropar-se a la seva esposa, també n'hi ha un altre que s'esforça vehement per a conquerir l'amor de Marcela.

En Ramón Rocabert impetra ardorosament la estimació de la marquesa de Capcentelles i ella, que se sent divorciada, sense l'afecte marital, lluita, amb visibles tentacions de cedir, contra els precs del seu adorador.

En Rocabert porta la seva gosadía ha telefonar a deshora, en plena nit, a Marcela, induint-la a fugir amb eh. Com ja pot suposar-se, en Rocabert telefona perque sab que en Roger no es a casa seva; pero no ha previst el retorn prematur de aquest, que ja sent necessitat d'estar en sa casa, de vigilar-la, de fer companyía a la esposa.

I sorprén a Marcela telefonant amb en Rocabert i per les paraules que dieix suposa la infidelitat d' aquella. Allavors succeeix una escena violenta en que en Roger se sent “home”, es a dir, en que s'enfada, crida i amenaça, perque se suposa burlat per la seva muller, quan ell l'havía repudiada crudelment. Peró totes les seves terribles exclamacions, tota la seva gesticulació amenaçadora, es fón com neu al escalf del sol, quan ella resguarda fixament.

 

...En breus dies seguirà aquesta crònica i quatre pàgines més

 

 

 

 

 

   

FA CINQUANTA ANYS ...I CENT TAMBÉ

•Atenció: s'obre en una nova finestra.• •PDF••Imprimeix••Correu electrònic•

•Escrit per Jaume Arqué• ••dissabte•, 2 d'•abril• de 2016 00:28•

FA CINQUANTA ANYS...i CENT TAMBÉ

 

De l’1  al 30 d’abril de 1966

 

10/04/1966.-CENTRE P. SANT JOSEP. Representació a càrrec de l’elenc del Centre de l’obra COM SI FOS UN TROS DE VIDA, d’Eduard Criado, amb assistència de l’autor i direcció de Josep Viñallonga.

 

 

17/04/1966.-CENTRE P. SANT JOSEP. Festa patronímica del Col·legi Nen Jesús de Praga i els ex-alumnes dirigits per Josep Maria Pujol, va representar LA  NUVIA PORTAVA CUA, de Lluis Coquard.

  ORFEÓ BADALONÍ (COR DE MARINA). La divertida comèdia L’AMOR VENIA EN TAXI, va ser l’obra representada pel quadre escènic que dirigia Joaquim Grífol.

 

20/04/1966 – MUSEU MUNICIPAL. Concert protagonitzat per la cantant nord americana de color Irene Oliveras, acompanyada per l’Orquestra de Cambra de Badalona.

 

 

23/04/1966.-MUSEU MUNICIPAL. Ja s’havia acabat la construcció del mausoleu que havia d’allotjar les restes de l’eximi actor Enric Borràs i es va celebrar un homenatge organitzat  per l’Ajuntament de l’època, amb l’assistència de l’Alcalde, el consistori en ple i del fill de l’actor, Enric Borràs Delhom. L’acte va constar amb l’escenificació de diferents fragments d’obres que l’actor havia representat, sota la direcció de Joaquim Grífol i van participar-hi Antonio Martinez, Joan Guardiola, Joaquim Maymó, Mercé Amigó, Hortensia Vila, Maria Teresa Ribó, Josep Maria Ribó, Josep Maria Alarcón, Francesc Casellas, Josep Solaz, Rosa Homs i Ramón Biayna.

   

24/04/1966.-CENTRE P. SANT JOSEP. El quadre escènic del Centre va representar UN SENYOR DAMUNT D’UN RUC, de Joan Mas, amb direcció de Josep Viñallonga.

 

29/04/1966 – CINE TEATRE VICTORIA. Nou espectacle de folklore andalús amb l’actuació d’ RAFAEL VARGAS, El Principe Gitano i del màxim exponent del cante jondo RAFAEL FARINA.

 

30/04/1966 – ESCOLES SALESIANES. L’elenc format a l’ombra de la comunitat salesiana, va tornar a la palestra representant VAMOS A CONTAR MENTIRAS  d’Alfonso Paso, amb José Puche de director.

 

 

...i CENT TAMBÉ

Gent Nova, Núm 748.  1 d’Abril  de 1916

CENTRE BADALONI

Demá a la tarda tindrá lloc en aquest Centre per la Companyía «Torres-Castillo» una escollida funció posant-se en escena les dugues comedies castellanes POR LAS NUBES i GONZALEZ Y GONZALEZ.

CENTRE CATALANISTA GENT NOVA

Vetllades Selectes.- 1ª Part -  Romaça polonesa, Poemes de J.M. Guasch, llegits per Pere de Tera, Poemes de A. Guimerà, llegits per Joan Clapés.

2ª. Part  - Sonata en mi menor, de J.E. Gaillard.  3a Part – Poemes de M.S. Oliver llegits per Victor Suñol, Trio en sol, de J. Xiques.  Erminia Soler (pianista), Maria Soler (violoncelista) i Joan Aymeric (violinista).

 

Gent Nova, Núm. 749.    8 d’Abril de 1916

 CENTRE BADALONI

Demá a dos quarts de quatre de la tarda la companyía Terradas-Casas representará en el teatre d'aquesta entitat la traducció catalana del drama en quatre actes de SARDOU MAGDA i la xistosa comedieta TOTALRES.

 

Gent Nova, Núm. 750.     15 d’Abril de 1916

CENTRE BADALONÍ

Dema a les quatre de la tarde la companyía Torres-Castillo representará en el teatre d'aquesta entitat les boniques comedies castellanes La Cizaña (dos actes den Linares Rivas) i EL AMOR QUE PASA (dos actes dels germans Quintero).

Notes d’Art

CENTRE GENT NOVA.

PRIMERA VETLLADA SELECTA Estic dominat per una obsessió, cas tristíssim quant sha de parlar d'una qüestió determinada. Tinc de contar tot criticant la 1a Vetllada selecta celebrada el dia 2 d'Abril en el nostre Centre i «Poblet» del mestre Guimerá. En Joan Clapés és un dels mellors elements amb que compta la Companyía «Terradas Casas», llegí doncs com li pertocaba. La segona part fou tota dedicada a l'execussió de la SONATA EN MI MENOR (violoncel i piano) de J. E. Galliard, compositor francés (1687 a 1749). Era fill de Celle. Amb el seu esperit delicat s'in troduí ont fou facilment- dins la Cort de Dinamarca, Obóe de cárnera del Príncep Jordi; més tard, quant la mort de J. B. Draghi, la Reina d'Anglaterra el nomená el seu mestre de capella. Com a bagatge posseeix un gran nombre de «Cantates» sonates per flauta i per violoncel, una composició originalíssirna per 24 fagots i 4 contrabaixos, la música a l'himne matinal d'Aelarn i Eva («Para dis perdut», de Milton) i algunes Operes. Morí a Anglaterra l'any 1749. La «SONATA EN MI MENOR» és tota ella una delicadesa d'expressió; el segón temps sobressurt deis altres per l'emoció suau que s'en desprén encomanant-se sense violencies; les germanes Soler el digneren amb tota l'ánima demostrant la violencel-lista el seu géni d'artista, que no dubtem triomfará si estudia amb regla i de veritat l'art musical. En Victor Suñol començá la tercera part amb una confidencia sobre la personalitat d'en Miguel deis Sants Oliver unes guantes poesies de Peininent periodista s'esgranáren amorosament; l'aire aristocrátic que les distingía es deja admirable ment amb la societat que omplenava la sala, amb la SONATA DE GALLIARD, i amb el «TRIO EN SOL» de l'artista canatenc En Xiques, obra que`ns feu ofrena d'una distinció, dita amb tot amor per les senyorete Soler i En J. Aymerich. La festa fou curta... massa curta. FLORESTÁN.   

 

Gent nova,  Núm. 751    22 d’abril de 1916

CENTRE BADALONÍ.

Demá a les nou del vespre la companyía terradas-casas posará en escena en el teatre d'aquesta entitat, l'hermós drama en tres actes del insigne dramaturg n'Angel Guimerá, MOSSEN JANOT, acabant la funció amb la divertida comedia en un acte del celebrat escriptor badaloní en pere renom i riera LO QUE'S VEU I LO QUE NO'S VEU.

 

Gent Nova,  Núm. 752     29 d’abril de 1916

CENTRE BADALONÍ.

La companyía Torres-Castillo representará demá a la tarde en el teatre de aquesta entitat la bonica comedia en tres actes LAS DE CAÍN i la xistosa comedieta en un acte LA VICTORIA DEL GENERAL.

 

Recordem que les noticies que publiquem, totes elles del món escènic de fa cent anys,  les publiquem tal i com van ser publicades en aquells temps a la revista Gent Nova.

 

Recopilat per Jaume Arqué i Ferrer

   

•Pàgina 1 de 19•

•Informació del perfil•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.008 seconds, 1.32 MB
Application afterRoute: 0.009 seconds, 1.53 MB
Application afterDispatch: 0.025 seconds, 2.40 MB
Application afterRender: 0.040 seconds, 2.86 MB

•Ús de memòria•

3034864

•25 consultes registrades•

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'c5q76ltks5h63h5vedh1fjthl1'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1495653585' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'c5q76ltks5h63h5vedh1fjthl1'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'c5q76ltks5h63h5vedh1fjthl1','1495654485','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-05-24 19:34:45' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-05-24 19:34:45' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 0, 8
 10. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-05-24 19:34:45' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-05-24 19:34:45' )
    ORDER BY  f.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 10
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 6
 13. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 1
 14. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 2
 15. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 3
 16. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 4
 17. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 5
 18. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 6
 19. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 12
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 20. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 15
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 3
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 12
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 23. SELECT id, title, CASE WHEN CHAR_LENGTH(alias) THEN CONCAT_WS(':', id, alias) ELSE id END AS slug 
    FROM jos_polls
    WHERE id = 6
    AND published = 1
 24. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 17
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13

•0 consultes de llegat registrades•

  •S'han carregat els fitxers d'idioma•

  •Cadenes no traduïdes mode diagnòstic•

   	::require_once()	[/home/escena/libraries/joomla/document/html/html.php:338]
  ADDITIONAL INFORMATION	::require_once()	[/home/escena/libraries/joomla/document/html/html.php:338]
  BIGGER	::require_once()	[/home/escena/libraries/joomla/document/html/html.php:338]
  DECREASE SIZE	::require_once()	[/home/escena/libraries/joomla/document/html/html.php:338]
  FONTSIZE	::require_once()	[/home/escena/libraries/joomla/document/html/html.php:338]
  INCREASE SIZE	::require_once()	[/home/escena/libraries/joomla/document/html/html.php:338]
  JUMP TO ADDITIONAL INFORMATION	::require_once()	[/home/escena/libraries/joomla/document/html/html.php:338]
  JUMP TO MAIN NAVIGATION AND LOGIN	::require_once()	[/home/escena/libraries/joomla/document/html/html.php:338]
  LOGO BEEZ, THREE LITTLE BEES	::require_once()	[/home/escena/libraries/joomla/document/html/html.php:338]
  RESET	::require_once()	[/home/escena/libraries/joomla/document/html/html.php:338]
  REVERT STYLES TO DEFAULT	::require_once()	[/home/escena/libraries/joomla/document/html/html.php:338]
  SEARCH, VIEW AND NAVIGATION	::require_once()	[/home/escena/libraries/joomla/document/html/html.php:338]
  SKIP TO CONTENT	::require_once()	[/home/escena/libraries/joomla/document/html/html.php:338]
  SMALLER	::require_once()	[/home/escena/libraries/joomla/document/html/html.php:338]
  YOU ARE HERE	::require_once()	[/home/escena/libraries/joomla/document/html/html.php:338]
  

  •Cadenes no traduïdes mode dissenyador•

  
  # /home/escena/libraries/joomla/document/html/html.php
  
  = 
  ADDITIONAL INFORMATION=Additional Information
  BIGGER=bigger
  DECREASE SIZE=Decrease size
  FONTSIZE=FONTSIZE
  INCREASE SIZE=Increase size
  JUMP TO ADDITIONAL INFORMATION=Jump to additional Information
  JUMP TO MAIN NAVIGATION AND LOGIN=Jump to Main Navigation and Login
  LOGO BEEZ, THREE LITTLE BEES=Logo Beez, Three little Bees
  RESET=reset
  REVERT STYLES TO DEFAULT=Revert styles to default
  SEARCH, VIEW AND NAVIGATION=Search, View and Navigation
  SKIP TO CONTENT=Skip to Content
  SMALLER=smaller
  YOU ARE HERE=You are here